Ljubljana - Zidani Most Postojna - Pivka Ljubljana - Brežice Jesenice - Kranj Maribor - Dravograd Kranj - Radovljica Kranj - Škofja Loka Ljubljana - Mirna Peč Postojna - Logatec Novo mesto - Metlika Metlika - Ljubljana Ljubljana - Medvode Celje - Rogaška Slatina Zidani Most - Ljubljana Logatec - Ljubljana Ljubljana - Litija Postojna - Ljubljana Slovenska Bistrica - Ljubljana Ljubljana - Škofja Loka Škofja Loka - Ljubljana Laško - Celje Ptuj - Maribor Ljubljana - Kamnik Ljubljana - Homec pri Kamniku Kamnik - Ljubljana Ljubljana - Sežana Postojna - Koper Celje - Koper Ljubljana - Krško Ljubljana - Ljutomer Ljubljana - Murska Sobota Ljubljana - Celje Ljubljana - Maribor Ljubljana - Novo Mesto Laško - Ljubljana Jesenice - Ljubljana Divača - Ljubljana Hrastnik - Ljubljana Trbovlje - Ljubljana Ljubljana - Trbovlje Ljubljana - Trebnje Maribor - Poljčane Ljubljana - Laško Ljubljana - Hrastnik Ljubljana - Jesenice Ljubljana - Divača Ljubljana - Koper Ljubljana - Kranj Celje - Velenje Ljubljana - Nova Gorica Maribor - Ptuj Maribor - Ljubljana Na vrh